Isomel
left_top   right_top
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Isomel.gr Isomel.gr Isomel.gr Isomel.gr
 
Αρχική σελίδα Η εταιρεία Παρουσίαση προϊόντων Πoυ θα μας βρείτε/χάρτης ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Σύνδεσμοι Επικοινωνία Πρόταση σελίδας

Προϊόντα

Μελισσοκομικά είδη Τροφές Εργαλεία Κηρήθρες Ρουχισμός Μελισσοκομίας Μηχανήματα Μελισσοκομίας Κυψέλες Δοχεία Μελιού-Λαδιού Inox Δοχεία Νέα προϊόντα Βιταμίνες Αμινοξέα Διάφορα είδη Κεραμικά κασπώ Προσφορές Συνδετηρας ρυθμιζομενος Βιταμίνες ΑΜΙΝΟΞΕΑ κηροπανα

Φωτογραφίες
Φωτογραφίες εγκαταστάσεων

Αρθρα Isomel News Αρθρα συγραφεων Κατερίνα Καρατάσου, Κοντόλαιμος Νικόλαος, Γεωπόνος, ειδικός μελισσοκομίας στο τμήμα μελισσοκομίας του Υπουργείου Γεωργίας ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Άρθρα Ιστοσελίδων

Περιεχόμενα καλαθιού
Το καλάθι σας είναι άδειο

left top corner Right top corner


2008
Greek parliament
European union
Eysekt
Eommex

Ο παρών ιστοτόπος και η επιχείρηση έλαβε κρατική ενίσχυση από το πρόγραμμα «Ανάπτυξη γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και το Ελληνικό δημόσιο.
left bottom corner Right bottom corner
left top corner Right top corner
Καλάθι μέλους  |  Ταμείο (ολοκλήρωση αγορών)  |    Εγγραφή / προφίλ μέλους
left bottom corner Right bottom corner

left top corner Right top corner
Κατηγορίες / Isomel News / Τα νεο-νικοτινοειδή
Ο οικονομικός και οικολογικός ρόλος των μελισσών είναι
δεδομένος και γνωστός σε όλους. Τα 2/3 περίπου της πα-
γκόσμιας παραγωγής τροφής στηρίζονται στην υπηρεσία
της επικονίασης, στην οποία κατά κύριο λόγο συμβάλλει
η μέλισσα. Από την άλλη η “μελισσοκομία” αποτελεί ένα
πολύ ζωντανό και παραγωγικό κλάδο της αγροτικής οικο-
νομίας της χώρας μας. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε πυκνότητα
μελισσοσμηνών και τέταρτη σε παραγωγή μελιού ανάμεσα
στις χώρες της Ευρώπης.
Για να μπορέσει όμως να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η
προσφορά αυτή της μέλισσας στο οικοσύστημα και στο
“ευ ζειν” της κοινωνίας μας χρειάζονται δεδομένα επί των
σημαντικών επιπτώσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις
νεοφανών παραγόντων που καθορίζουν ή επηρεάζουν την
υγεία, τη συμπεριφορά και εν τέλει την παραγωγικότητα
των μελισσών.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες μιας καταφα-
νούς μείωσης των μελισσοσμηνών ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, Αυ-
στραλία αλλά και χώρες της Ευρώπης. Το φαινόμενο αυτό
γνωστό ως “Σύνδρομο Κατάρρευσης των Μελισσών” έχει
Δρ Φανή Χατζήνα, Εντεταλμένη Ερευνήτρια
Μαρία Κωσταρέλου, MSc, Εντεταλμένη Ερευνήτρια
Ινστιτούτο Μελισσοκομίας
Τα νεο-νικοτινοειδή εντομοκτόνα, οι γενετικά τροποποι-
ημένες καλλιέργειες και οι ατμοσφαιρικοί ρύποι: Πόσο
“αθώα” μπορούν να θεωρηθούν ως προς την επίδρασή
τους στο παρόν και στο μέλλον της μελισσοκομίας;
Ε Θ Ι Α Γ Ε 26 / 27
πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Οι γνωστές ασθένειες, οι
ιώσεις, η νέα μορφή της νόσου της Νοσεμίασης, οι δηλη-
τηριάσεις από φυτοφάρμακα, η ατμοσφαιρική ρύπανση,
οι αρνητικές επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων
καλλιεργειών, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, οι κλιματικές
μεταβολές και η ανθεκτικότητα των παρασίτων στα θερα-
πευτικά σκευάσματα, είναι οι παράγοντες που εξετάζονται
από τους επιστήμονες ως αίτια του φαινομένου.
Δύο από τους βασικούς παράγοντες που εξετάζονται ως
προς την “αθωότητά” τους σε σχέση με τις επιβλαβείς επι-
δράσεις στις μέλισσες είναι τα φυτοπροστατευτικά σκευ-
άσματα (ειδικότερα τα νεο-νικοτινοειδή) και οι τοξίνες
που παράγονται από τα γενετικά τροποποιημένα φυτά
(GMO), όπως ο αραβόσιτος και το βαμβάκι (γνωστά ως
Bt ποικιλίες). Πολλά πειραματικά δεδομένα αποδεικνύουν
ότι οι μέλισσες συμπεριφέρονται “ως τρελές επισκέπτρι-
ες” μετά από επίδραση τέτοιων ουσιών. Η πιο απλή και
ορατή επίδραση είναι η απώλεια του προσανατολισμού
και η μείωση της μνήμης και μάθησης. Τι να την κάνεις μια
μέλισσα που ζει, αλλά χάνεται ή δε θυμάται πού συνέλεξε
τροφή χθες; Τι να την κάνεις μια μέλισσα που ζει αλλά η
καρδιά της είναι κατεστραμμένη, και άρα δεν είναι ικανή
για πτήση και συλλογή τροφής; Επιπλέον, το επιβαρυμένο
περιβάλλον και οι αυξημένοι ατμοσφαιρικοί ρύποι θεω-
ρούνται ως ένας ακόμα παράγοντας που δρα συνεργιστικά
στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μελισσών ή τη μείωση
των πληθυσμών τους.
Τα νέας μορφής φυτοπροστατευτικά σκευ-
άσματα γνωστά ως νεο-νικοτινοειδή
Το θέμα της επίδρασης των φυτοπροστατευτικών ουσιών
και ιδιαίτερα των εντομοκτόνων στις μέλισσες είχε πά-
ντα ιδιαίτερη σημασία, περιέργως όμως οι συγκεκριμένες
μελέτες είναι σπάνιες στη χώρα μας. Οι φαρμακοβιομη-
χανίες γνωρίζουν το πρόβλημα αυτό και τους κινδύνους
που δημιουργούνται από τα προϊόντα τους στις μέλισσες
και γι’ αυτό σε κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα φροντίζουν
να αναγράφεται η πιθανή τοξικότητά του στη μέλισσα.
Ωστόσο υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν στην πρά-
ξη δυσμενείς επιδράσεις ακόμη και από τη σωστή χρήση
ορισμένων τέτοιων εντομοκτόνων. Ενδεικτικές αναφορές:
τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορούν είτε να δράσουν
άμεσα και να προκαλέσουν δηλητηριάσεις στις μέλισσες
ή αλλαγή στη συμπεριφορά τους (π.χ. επιθετικότητα) είτε
να δράσουν έμμεσα/ δευτερογενώς και να προκαλέσουν
υποθερμία, μείωση της ικανότητας μάθησης και μνήμης,
μείωση ικανότητας προσανατολισμού, θάνατο στο γόνο.
Η νέα γενιά των εντομοκτόνων, αυτών που χρησιμοποιού-
νται για να επενδύεται ο σπόρος του φυτού, θεωρούνται
περισσότερο αποτελεσματικά και λιγότερο τοξικά. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα των νεο-νικοτινοειδών είναι
το imidacloprid, το οποίο εμφανίζεται με διάφορα εμπορι-
κά ονόματα όπως Admire, Gaucho, Confidor και Premise.
Το imidacloprid έχει χαμηλή τοξικότητα για τον άνθρωπο
και είναι περισσότερο ασφαλές από πολλά οργανοφωσφο-
ρικά, ενώ αντιθέτως είναι ιδιαίτερα τοξικό για πολλά μυ-
ζητικά έντομα. Γι’αυτούς τους λόγους το imidacloprid είναι
αρκετά διαδεδομένο. Οι μέλισσες θεωρούνται ευαίσθητες
στις τοξικές δράσεις του imidacloprid. Η παρασκευάστρια
εταιρεία είχε ανακοινώσει το 1997, ότι οι αρνητικές συνέ-
πειες του imidacloprid στις μέλισσες εμφανίζονται πάνω
από το όριο των 5000 ppb. Εντός τριών χρόνων, η ίδια
εταιρεία αναθεώρησε την άποψή της αυτή μειώνοντας
συνεχώς τα όρια σε μερικά “ελάχιστα” ppb (στοιχεία από
την επιτροπή τοξικολογίας του Γαλλικού Υπουργείου Γε-
ωργίας και Αλιείας, Νοέμβριος 2000).
Οι παρατηρήσεις των μελισσοκόμων για “τρελές μέλισσες”
σε περιοχές που έχουν ψεκαστεί με imidacloprid, επιβε-
βαιώνονται και από μελέτες που κατέδειξαν πως μέλισσες
εκτεθειμένες σε imidacloprid είχαν μειωμένη ικανότητα
αναζήτησης τροφής, μειωμένη ικανότητα κατανάλωσης
τροφής και μειωμένη ενεργητικότητα στην κυψέλη. Από
μια σειρά δραστικών εντομοκτόνων, το clothianidin πρώτο
και στη συνέχεια το imidacloprid ήταν τα πλέον τοξικά
στις μέλισσες με βάση τις τιμές του LD 50 (θανατηφόρα
συγκέντρωση για το 50% των ατόμων). Τριάντα μόνο λεπτά
μετά από τη χορήγηση imidacloprid σε τροφή, η οσφρη-
τική ικανότητα των μελισσών ελαττώθηκε αισθητά, ενώ
συγχρόνως έγινε αντιληπτή η αλλαγή στη λειτουργία των
νευρώνων του εγκεφάλου της μέλισσας. O “εγκέφαλος” της
μέλισσας είναι ένα σύνολο νευρώνων που δεν υπερβαίνουν
σε συνολικό μέγεθος το κεφάλι μιας καρφίτσας. Το σχήμα
τους είναι σαν δύο ενωμένα μανιτάρια και για το λόγο αυτό
ονομάζονται “μανιταροειδή σώματα -mushroom bodies”
και η λειτουργία τους συνδέεται στενά με τις ικανότητες
μάθησης και μνήμης της μέλισσας. Οι μέλισσες χάνουν
επίσης την ικανότητα ανίχνευσης της οσμής μετά από χο-
ρήγηση imidacloprid σε τροφή.
Μελέτες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
από τον Καθ. κ. Θεοφιλίδη και τους συνεργάτες του (Εργ.
Φυσιολογίας Ζώων, Τμ. Βιολογίας) έχουν δείξει την επί-
δραση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων (συμπεριλαμβα-
νομένου του Gaucho- imidacloprid) στη λειτουργία της
καρδιάς και του αναπνευστικού ρυθμού της μέλισσας.
Η καρδιά της μέλισσας είναι περισσότερο ευαίσθητη στην
επίδραση των φυτοφαρμάκων και η λειτουργία της σταμα-
τά σε δοσολογίες που η καρδιά του βατράχου δε δείχνει
καμία αντίδραση. Επιπλέον μελέτες Γάλλων ερευνητών
επιβεβαιώνουν την επιβλαβή δράση του imidacloprid στη
μέλισσα, είτε μέσω αυξημένης θνησιμότητας είτε μέσω
μεταβολών συμπεριφοράς.
Αντίθετα, μελέτες που έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας
Bayer αλλά και μερικές άλλες δε δείχνουν καμία αρνητική
επίδραση του imidacloprid ή παρόμοιων εντομοκτόνων
στις μέλισσες.
Το χρονικό των απωλειών των μελισσών στην κοιλάδα του
Ρήνου την άνοιξη 2008, ανέδειξε το πρόβλημα που προ-
καλείται από ένα ακόμα νεο-νικοτινοειδές της Bayer, το
clothianidin, το οποίο δρα παρόμοια με το imidachloprid.
Οι πεθαμένες, έρπουσες και ετοιμοθάνατες μέλισσες που
βρέθηκαν στους πυθμένες και στις εισόδους μπροστά από
τις κυψέλες παρουσίασαν τυπικά συμπτώματα τοξίκωσης.
Ο αυξανόμενος αριθμός αναφορών για απώλειες έδειξε
καθαρά την ύπαρξη ενός εκτεταμένου προβλήματος που
προερχόταν από τη σπορά του καλαμποκιού. Οι τοξικολο-
γικές αναλύσεις των μελισσών επιβεβαίωσαν την ύπαρξη
του εντομοκτόνου clothianidin. Σπόροι καλαμποκιού επεν-
δεδυμένοι με clothianidin χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του
σκουληκιού Western Corn Rootwarm το οποίο είναι νέος
εχθρός για την περιοχή. Δυστυχώς, πολλοί παράγοντες
συνέβαλαν στην καταστροφή αυτή, και ο σπουδαιότερος
ήταν ότι ο σπόρος, τουλάχιστον μερικώς, δεν ήταν σωστά
επενδεδυμένος και η δραστική ουσία δεν είχε προσκολ-
ληθεί καλά με αποτέλεσμα κατά τη σπορά να προκληθεί
σκόνη τοξική για τις μέλισσες. Επίσης, η γύρη που αποθη-
κεύτηκε στις κυψέλες ήταν ρυπασμένη με το φάρμακο αυτό
με αποτέλεσμα ο θάνατος των μελισσών να συνεχίζεται και
μετά την άνθηση. Για το λόγο αυτό και με απόφαση του
Υπουργείου Γεωργίας του Γερμανικού αυτού κρατιδίου,
συλλέχθηκαν και καταστράφηκαν οι κηρήθρες με γύρη
από τα μελισσοσμήνη που έδειξαν συμπτώματα τοξίκωσης.
Συνολικά, περίπου 12.000 μελισσοσμήνη από περίπου 700
μελισσοκόμους υπέστησαν πολύ σοβαρές απώλειες στους
πληθυσμούς τους.
Τι συνέβη σε πολλά κράτη από το 1999 και μετά; Το λάθος
της Bayer στη Γαλλία ανάγκασε τη γαλλική κυβέρνηση να
αναστείλει την άδεια κυκλοφορίας του Gaucho για δύο
χρόνια (1999-2001). Από τότε και μετά υπήρξαν διαφορετι-
κές αποφάσεις κάθε φορά για το συγκεκριμένο σκεύασμα
και την καλλιέργεια στόχο. Το 2004 απαγορεύτηκε η χρήση
των σκευασμάτων που περιείχαν fipronil, ένα άλλο νικο-
τινοειδές, αρκετά διαδεδομένο. Από το 2006 το Gaucho
δεν εφαρμόζεται τελικά στη Γαλλία σε καλλιέργειες κα-
λαμποκιού και ηλίανθου. Το 2008 η Σλοβενία απαγόρεψε
τη χρήση 5 σκευασμάτων που περιέχουν imidacloprid και
clothianidin. Το Μάιο 2008, η Γερμανία απαγόρεψε τη
χρήση 8 σκευασμάτων που περιείχαν imidacloprid και
thiamethoxan, ενός ακόμα εντομοκτόνου της ίδιας κα-
τηγορίας. Το Σεπτέμβριο του 2008, η ιταλική κυβέρνηση
ανέστειλε τη χρήση όλων των σκευασμάτων που περιέ-
χουν imidacloprid, clothianidin, fipronil και thiamethoxan.
Στην Ελλάδα, προς το παρόν, δεν έχουν γίνει αντίστοιχες
μελέτες στη μελισσοκομική πράξη, και δεν έχει παρθεί
κανένα προληπτικό μέτρο, η ανησυχία των μελισσοκόμων
ωστόσο είναι έκδηλη (π.χ. διάβημα από το Μελισσοκομικό
Σύλλογο Ν. Πέλλας “ο Μέγας Αλέξανδρος” στο Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 06/05/2005). Τα
παραπάνω εντομοκτόνα χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ
φάσμα καλλιεργειών (βαμβάκι, καλαμπόκι, ηλίανθο, κα-
πνό, πατάτα, ελαιοκράμβη), από τις οποίες το βαμβάκι και
η ελαιοκράμβη αποτελούν σημαντικές πηγές τροφής των
μελισσών και στην Ελλάδα.
Οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες
Η χώρα μας, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία,
Ουγγαρία), πρωτοστατεί στην απαγόρευση εισαγωγής
τέτοιων καλλιεργειών. Σε συναντήσεις που διοργάνωσε ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA)
η χώρα μας προσπάθησε να αποτρέψει την είσοδο της
καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου. Στη
σχετική συζήτηση τέθηκε το θέμα “Δυσμενής επίδραση γε-
νετικά τροποποιημένου αραβοσίτου στις μέλισσες” ως ένα
από τα σημεία αιχμής, καθόσον η επίδραση αυτή φαίνεται
να είναι πιθανή. Πού στηρίζεται όμως η χώρα μας όταν δεν
υπάρχουν καθόλου σχετικά ελληνικά δεδομένα;
Πρόσφατες ερευνητικές εργασίες δείχνουν καθαρά την αρ-
νητική επίδραση της τοξίνης CryAb, που περιέχει ο γενετι-
κά τροποποιημένος αραβόσιτος στη μέλισσα και ιδιαίτερα
στην ικανότητα επικοινωνίας, στην ικανότητα μάθησης και
στη δραστηριότητα της συλλογής τροφής, π.χ. μεταλλαγ-
μένη σόγια που δόθηκε ως τροφή σε νεαρές μέλισσες είχε
πολύ μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη των υποφαρυγγικών
τους αδένων (είναι οι αδένες που παράγουν το βασιλικό
πολτό). Επίσης, η ίδια τοξίνη, όταν χορηγήθηκε σε ανα-
πτυσσόμενες μορφές μελισσών (προνύμφες), προκάλεσε
μείωση της σωματικής μάζας και θάνατο.
Αντίθετα, άλλες εργασίες δε δείχνουν δυσμενείς επιδρά-
σεις των Bt τοξινών στις μέλισσες, όμως δεν αναφέρονται
στην ίδια τοξίνη, στις ίδιες ποσότητες, και στην ίδια διάρ-
κεια πειραματισμού. Η επίδραση της τοξίνης στη μέλισσα
μπορεί να μην είναι αρνητική όταν δίνεται για μικρό χρο-
νικό διάστημα, αλλά μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα και τελείως διαφορετικά όταν δίνεται για
μεγάλο χρονικό διάστημα όπως συμβαίνει σε πραγματικές
συνθήκες αγρού. Επιπλέον, η επιβαρυμένη γύρη και το
νέκταρ που αποθηκεύονται στην κυψέλη χρησιμοποιούνται
για πολύ καιρό μετά τη λήξη της συλλογής τροφής από τη
Ε Θ Ι Α Γ Ε 28 / 29
μεταλλαγμένη καλλιέργεια. Οι μακροπρόθεσμες αυτές
συνέπειες δεν έχουν ουσιαστικά μετρηθεί μέχρι τώρα για
καμία καλλιέργεια ή τύπο τοξίνης.
Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι
Η επίδραση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας στις μέλισσες
είναι κάτι νέο στην επιστημονική έρευνα και την οικοτο-
ξικολογία. Η επίδραση αυτή είναι δυνατό να μελετηθεί,
δεδομένου ότι οι μέλισσες είναι εξαιρετικοί βιοδείκτες,
οι οποίοι απορροφούν υψηλά ποσά περιβαλλοντικών ρυ-
παντών και έχει αποδειχτεί πως βιοσυσσωρεύουν νιτρικά
και βαρέα μέταλλα καθώς επίσης και ραδιενεργές ουσίες.
Έχει παρατηρηθεί ότι οι συγκεντρώσεις των ρύπων ήταν
αυξημένες στις νεκρές μέλισσες κατά τη διάρκεια πειρα-
μάτων τους και ότι σε μη ρυπογόνο περιβάλλον το χρώμιο,
ο μόλυβδος και το νικέλιο παραμένουν στην επιφάνεια του
σώματος των μελισσών και δεν απορροφώνται, αντίθετα
ο μόλυβδος απορροφάται από τους ιστούς του σώματος
όταν οι μέλισσες εκτίθενται επαναλαμβανόμενα σε ρυ-
πογόνο περιβάλλον. Ποια είναι όμως τα αποτελέσματα
μιας τέτοιας απορρόφησης των ατμοσφαιρικών ρυπαντών;
Δυστυχώς δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα.
Έχοντας κατανοήσει την ανάγκη έρευνας επί των επιδράσε-
ων των νεο-νικοτινοειδών εντομοκτόνων και των γενετικά
τροποποιημένων καλλιεργειών, καθώς και της επίδρασης
των ατμοσφαιρικών ρύπων, το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας
του ΕΘΙΑΓΕ, το Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και
Εντομολογίας (ΓΠΑ), το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατο-
μικής και το Εργαστήριο Παρασιτολογίας & Παρασιτικών
Νόσων (Κτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘ), το Εργαστήριο Φυσιο-
λογίας Ζώων (Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ) και το Εργαστήριο
Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων (Μπε-
νάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο), συνεργάζονται στο
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του ΥΠΑΑΤ (ΚΑΝ
797/04) με τίτλο “Μελέτη της επίδρασης των γενετικά τρο-
ποποιημένων καλλιεργειών, των φυτοπροστατευτικών
ουσιών και των ατμοσφαιρικών ρύπων στη μελισσοκομία”.
Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση των άμεσων,
έμμεσων αλλά και δευτερογενών αρνητικών επιπτώσεων
των προαναφερθέντων παραγόντων στην υγεία, ανάπτυξη,
παραγωγικότητα και συμπεριφορά των μελισσών προκει-
μένου η χώρα μας να έχει δικά της πρωτογενή στοιχεία
που θα της επιτρέψουν όχι μόνο να αντιμετωπίζει τα σχε-
τικά θέματα σε διεθνή fora (βλ. συζητήσεις ενώπιον της
European Food Safety Authority - EFSA), αλλά και για να
είναι σε θέση να διαχειριστεί τα προβλήματα αυτά προς
όφελος της ελληνικής μελισσοκομίας. Στη συζήτησή μας
με την EFSA, αρνητικό γεγονός αποτελεί ότι δεν έχουμε
ως χώρα ερευνητικά δεδομένα περί των αιτιάσεων που
βασιζόμαστε για την απαγόρευση εισόδου των γενετικά
τροποποιημένων καλλιεργειών στην Ελλάδα.
Προκειμένου να διερευνηθούν οι παράγοντες που προκα-
λούν μεγάλες απώλειες και εξασθένιση στα μελισσοσμήνη
της Ευρώπης, η ΕFSA αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο με πρόσφατο ψήφισμά του (πρόταση ψηφίσματος Β6-
0579/2008 της 10.11.2008) παρακινεί τα κράτη μέλη να
προχωρήσουν σε σχεδιασμό προγραμμάτων ελέγχου των
απωλειών, συγκέντρωση στοιχείων για τα επόμενα χρόνια
και σύγκρισή τους με τα στοιχεία που έχουν ήδη παρουσι-
αστεί από την ΕFSA αλλά και την ανάληψη ερευνητικών
εργασιών σε σχέση με την επίδραση των νεο-νικοτινοειδών
στις μέλισσες και την αδειοδότηση για την εμπορική τους
διακίνηση.
Πληροφορίες: Ινστιτούτο Μελισσοκομίας,
63 200 Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής
τηλ.: 23730 91297
e-mail: apicinst@instmelissokomias.gr
Τα “μανιταρώδη σώματα” του εγκεφάλου της μέλισσας και κατα-
στροφή μέρους τους μετά από επίδραση υδροξυουρίας σε προνύμφες
(από Giurfa, 2003).
Η καμπύλη αντίδρασης της καρδιάς της μέλισσας, του βατράχου και
ενός σκαθαριού στην εφαρμογή διαφορετικών δοσολογιών του 2,4-
Dichlorophenoxyacetic acid (από Papaefthimiou et al, 2002).
 


left bottom corner Right bottom corner
 
English version | Greek version
Copyright © 2016 by: isomel.gr All Rights Reserved. Created by: eXtraweb.gr
Isomel / Melito Μ. Βοϊνοβα - Γ. Γκίκας Ο.Ε. Μελισσοκομικά είδη εργαλεία
1ο χλμ Ν. Αρτάκης - Ψαχνών, Νέα Αρτάκη, Τ.Κ.: 341 00, Εύβοια, Ελλάδα, Τηλέφωνο: 22210 83871 / 22210 75558, Κινητό: 6977 243 599, Φαξ: 22210 75558,

Μελισσοκομικά είδη, Βιταμίνες, Μελισσοτροφές, Αμινοξέα, Isomel / Melito Μ. Βοϊνοβα - Γ. Γκίκας Ο.Ε. Μελισσοκομικά είδη εργαλεία, Ρουχισμός Μελισσοκομίας, Μηχανήματα Μελισσοκομίας, Κυψέλες, Δοχεία Μελιού-Λαδιού, Inox Δοχεία, Τα πάντα για την μέλισσα, μελισσοκομικά εργαλεία, βασιλικός πολτός, αμινοξέα, βιταμίνες ανάπτυξης, Τροφές, Εργαλεία, Κηρήθρες, Βιταμίνες, Αμινοξέα

 
left_bottom   right_bottom